€{{amount_with_comma_separator}} EUR

Carretó

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

EDITORIAL ALBADA, S.L., responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

EDITORIAL ALBADA, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de EDITORIAL ALBADA, S.L..


1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.editorialalbada.com
Nom comercial: El globus d'Albada
Denominació social: EDITORIAL ALBADA, S.L. 
NIF: B58364944
Domicili social: DIAGONAL, 426, 08037 BARCELONA
e-mail: info@editorialalbada.com